Döküman Başlığı Link Kısa Açıklama Döküman Yayın Tarihi
YAPI SINIFLARI Görüntüle

YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI


06/17/2019 00:00:00
KUVVET PROJELERİ (MEGEP) Görüntüle

Uygun ortam sağlandığında yönetmelikler, Ģartnameler ve standartlara uygun olarak kuvvet tesisat projelerini çizebileceksiniz.

06/17/2019 00:00:00
ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE, UYGULAMA,YÖNETMELİKLER Görüntüle

Elektrik tesislerinin planlanması, boyutlandırılması, hesaplanması ve değerlendirilmesi için tasarımcının geniş çapta elektrik temel bilgisinin yanı sıra her projede geçerli olan Norm ve Standartlara, yönetmeliklere, bilgisayar destekli programlara ihtiyacı vardır. Elektrik tesislerinin sağlıklı kurulması, işletilmesi can ve mal güvenliği açısından çok önemlidir. Bu yazıda IEC ve EN Standartlarındaki yenikler anlatılacak, Türkiye’de yapılan hatalar üzerinde durulacaktır. Yazıda en son örnekler verilecektir.

12/10/2019 00:00:00
TÜM TEKNİK BİLGİLER (EMO) Görüntüle

EMO nun yayınlamış olduğu teknik bilgiler

06/17/2019 00:00:00
BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI (ANKASTRE) TEKNİK ŞARTNA Görüntüle

Bina içi telefon tesisatı (ankastre) bulunmayan binalarda; hem arıza sayısı artmakta, hem bu tür bağlantılar dışarıdan kaçak görüşme yapılmasına imkan vermekte hem de görüntü kirliliği oluşturmaktadır.

06/17/2019 00:00:00
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI ELEKTRİK TESİSATI Görüntüle

Bu Genel Teknik Şartnamenin ve Uygulama esaslarının amacı, elektrik tesisatının, yürürlükteki Türk Standartları ve bunların yetersiz kaldığı durumlarda EN ve HD Standartlarına göre projelendirilmesinden devreye alınmasına kadar bütün aşamalardaki teknik özelliklerin, malzeme temininin, kurulmasının ve işletilmesinin teknik şartlarının belirlenmesidir.

06/17/2019 00:00:00
ELEKTRİK TESİSLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ Görüntüle

Bu Genel Teknik Şartnamenin ve Uygulama esaslarının amacı, elektrik tesisatının, yürürlükteki Türk Standartları ve bunların yetersiz kaldığı durumlarda EN ve HD Standartlarına göre projelendirilmesinden devreye alınmasına kadar bütün aşamalardaki teknik özelliklerin, malzeme temininin, kurulmasının ve işletilmesinin teknik şartlarının belirlenmesidir.

06/17/2019 00:00:00
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Görüntüle

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul veesaslarını belirlemektir.

06/17/2019 00:00:00
ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ Görüntüle

Bu Yönetmelik esas itibariyle, frekansı 100 Hz’in altındaki alternatif akım (a.a.) ve doğru akım (d.a.) elektrik tesislerine ilişkin topraklama tesislerinin kurulması, işletilmesi, denetlenmesi, can ve mal güvenliği bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.

06/17/2019 00:00:00
ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Görüntüle

Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik tesislerinin modern teknolojiye, ilgili mevzuat ve standartlara en uygun şekilde kurulup işletilmesi, mevcut iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması ile elektrik tesislerine ait proje, onay ve kabul işlemlerinin ilgili mevzuat, standartlar ve şartnamelere uygun olarak yapılması veya yaptırılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir

06/17/2019 00:00:00
Örnek Projeler Görüntüle

Pwire ile oluşturulmuş örnek proje türlerine bu link üzerinden erişebilirsiniz. 

10/01/2022 00:00:00

İletişim Bilgileri


Prizma Yazılım Bil. Sis. Müh. İnş. San. Tic. A.Ş.


Telefon : 0 258 241 01 03

Telefon : 0 258 241 52 10

E-Mail   : destek@pwire.com.tr


ADRES

Servergazi Mh. Çilek Sk. No:42 Merkezefendi / Denizli
Sosyal Medya
Kurumsal

Kalite Standartlarımız

Iso 27001:2013


PWIRE YAZILIMINA AİT TÜM HAKLARI SAKLIDIR VE PRİZMA AŞ AİTTİR. İZİNSİZ KOPYALANMASI VE KULLANILMASI YASAKTIR.