Firma Bilgilendirme


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'nün 17.01.2020 tarihinde yayımlamış olduğu yazısına istinaden; Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği'nin 57. maddesinin a.2. bendinde "Eşzamanlı yükün (gücün) belirlenmesi" bölümünde yer alan hesap metodolojisinde değişikliğe gidilmiştir. 

1) Tek Bağımsız Binanın Eşzamanlı Gücünün Hesabında; Binayı oluşturan dairelerin eşzamanlı güçleri toplamının, bina daire sayısına esas Yönetmeliğin 57. maddesinde yer alan eşzamanlılık katsayıları ile çarpılması ile hesaplanacak değere, ortak alanların eş zamanlı güçlerinin eklenmesi ile bulunmasının,

 

2) Binanın eşzamanlı gücünün hesaplanmasına yönelik yönetmelikte yer alan eşzamanlılık katsayılarını içeren tablonun yalnızca tek başımsız binanın hesabında kullanılmasının,

3) Dağıtım şebekelerine tek noktadan bağlantı yapılan birden fazla bina grubu (site, tatil köyü vb.) için, eşzamanlı gücün hesaplanmasında, her bağımsız binanın kendi eşzamanlı gücünün hesaplanarak, birden fazla bina grubunun ortak bağlantı noktasında, elektrik dağıtım bölgesinde benzer yük profiline sahip abone gruplarına ait dağıtım şebekesi istatistik verilerinden faydalanılarak ihtiyaç duyulması halinde ilave eşzamanlılık katsayılarının uygulanmasının,


4) Dağıtım şebekelerine tek noktadanbağlantı yapılan, tek bağımsız yapıda konuşlu konut dışı yük profiline sahip birden fazla tüketicinin toplulaştırılması kapsamında eşzamanlı gücün hesaplanmasında, her bağımsız yükün yönetmelikte tarif edilen eş zamanlı gücünün hesaplanarak, söz konusu yüklerin tek bağlantı noktasında eşzamanlı gücünün hesaplanmak suretiyle toplulaştırılmasına ihtiyaç duyulması halinde; elektrik dağıtım bölgesinde benzer yük profiline sahip abone gruplarına ait dağıtım şebekesi istatistik verilerinden faydalanılarak proje esaslı ilave eşzamanlılık katsayılarının uygulanmasının, 

5) Tek bağımsız binada farklı abone tarifelerine sahip müşteri gruplarının bulunması halinde (mesken + mesken dışı), benzer yük profiline sahip mesken tarifesine tabi müşteri grubu için eşzamanlı güç hesabının yapılması (1. maddeye göre), aynı binada konuşlu konut dışı tüketim profiline sahip müşterilerin toplulaştırılmasında ise 4. maddeye göre eşzamanlı güç hesabının yapılması, söz konusu grupların tek bağlantı noktasını kullanarak dağıtım şebekesine bağlandığı noktada ihtiyaç duyulması halinde ilave eşzamanlılık katsayıları uygulanmasının,


uygun olacağı değerlendirilmektedir.
İletişim Bilgileri


Prizma Yazılım Bil. Sis. Müh. İnş. San. Tic. A.Ş.


Telefon : 0 258 241 01 03

Telefon : 0 258 241 52 10

E-Mail   : destek@pwire.com.tr


ADRES

Servergazi Mh. Çilek Sk. No:42 Merkezefendi / Denizli
Sosyal Medya
Kurumsal

Kalite Standartlarımız

Iso 27001:2013


PWIRE YAZILIMINA AİT TÜM HAKLARI SAKLIDIR VE PRİZMA AŞ AİTTİR. İZİNSİZ KOPYALANMASI VE KULLANILMASI YASAKTIR.